Zelfs goed kan beter

Workshop over het nut en de waarde van kwaliteitszorg.
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van kwaliteitszorg: het kritisch kijken naar de eigen organisatie, het omgaan met (primaire) processen en het werken met verbetertrajecten. De meerwaarde van een kwaliteitstraject voor de organisatie en de individuele medewerkers staat tijdens deze workshop centraal.
In de cursus wordt telkens de koppeling gemaakt tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. De cursus richt zich met name op houdingsaspecten: kritisch kijken naar de eigen organisatie, kritisch kijken naar de eigen rol in de organisatie, het (continu) willen verbeteren. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met kwaliteitszorg binnen een organisatie zijn deze houdingsaspecten van essentieel belang.