Vrijwilligerswerk

20

De vrijwilliger centraal
Het werven van vrijwilligers is een steeds terugkerend thema binnen bijna alle organisaties die werken met vrijwilligers. Hastijns heeft een analysemodel ontwikkeld waarbij vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar de redenen waarom iemand vrijwilliger wil zijn bij een bepaalde organisatie.
meer…

Onderzoek vrijwilligerswerk
Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd onder de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente.
Dit onderzoek kent een drietal doelen:
– Inventariseren van de omvang van het vrijwilligerswerk.
– Inventariseren van behoeften en wensen van vrijwilligersorganisaties in relatie tot gemeentelijke taken in het kader van vrijwilligerswerk.
– Aandragen van bouwstenen voor het gemeentelijk beleid wat betreft vrijwilligerswerk.
meer…

Workshop vrijwilligersbeleid voor lokale bestuurders
Wat is vrijwilligerswerk? Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er? Wat zijn de drijfveren voor individuele vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties? Vrijwilligerswerk en de participatiemaatschappij? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur. De workshop wordt gegeven voor lokale bestuurders uit één gemeente, zodat er specifiek kan worden ingegaan op de situatie van de eigen gemeente.
meer…