Thema’s

Armoede
Armoede is een thema waar vaak in de derde persoon over wordt gesproken. Niet altijd kan gerekend worden op begrip voor mensen die in armoede leven. Armoede is een abstract begrip dat meestal niet wordt gekoppeld aan de eigen situatie en de eigen omgeving. Door uit te leggen waar de problematiek vandaan komt, en wat armoede betekent voor mensen die het aangaat kan begrip gekweekt worden voor mensen die leven in armoede, en draagvlak gecreëerd worden voor effectief armoedebeleid op alle niveaus. Kennis van de problematiek betekent ook het kunnen signaleren van armoede of de dreiging van armoede in de eigen omgeving.
meer...

Sociaal domein
De huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein bieden veel kansen en mogelijkheden om samen met en in opdracht van de gemeenschap en gemeente de kracht die aanwezig is in buurten en bij mensen, te benutten en waar nodig en mogelijk deze te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
De inzet van de 0de lijn en het aanbrengen van verbinding tussen de verschillende decentralisaties zijn voorwaarden om de taken die gemeenten gesteld krijgen te verwezenlijken.
Hastijns begeleidt en ondersteunt gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij dit proces.
meer...