Kwaliteitszorg

10

Een zaak van inzicht
“Een zaak van inzicht” is een meting waar door middel van een zelfdiagnose gebaseerd op het INK model, op een gestructureerde manier een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van alle organisatorische aspecten van het bedrijf wordt verkregen.
In het kader van deze meting worden een of twee bijeenkomsten van 2½ uur georganiseerd. Het bedrijf bepaalt zelf hoe de samenstelling van de werkgroep is die de zelfdiagnose zal uitvoeren (maximaal 8 personen). De bijeenkomst(en) worden geleid door twee externe begeleiders.
meer…

Klant/leden tevredenheidsonderzoek
Of er kwaliteit wordt geleverd, kan men alleen maar bevestigd krijgen door het oordeel van de klant te vragen. Zeker bij dienstverlening gebeurt het meten van de kwaliteit voornamenlijk door de klant naar zijn oordeel te vragen. Klanten vragen of zij willen aangeven hoe zij de kwaliteit beoordelen en hoe tevreden ze zijn, lijkt simpel. De antwoorden die men krijgt zijn echter lang niet altijd betrouwbaar en geven daardoor onvoldoende basis voor een harde uitspraak over de geleverde kwaliteit.
meer…

Medewerker tevredenheidsonderzoek
Het houden van een medewerkerstevredenheid onderzoek is een signaal naar de medewerkers. Het maakt duidelijk dat het management geïnteresseerd is in de mening van de medewerkers.
meer…

Zelfs goed kan beter
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van kwaliteitszorg: het kritisch kijken naar de eigen organisatie, het omgaan met (primaire) processen en het werken met verbetertrajecten. De meerwaarde van een kwaliteitstraject voor de organisatie en de individuele medewerkers staat tijdens deze workshop centraal.
meer…