Trainingen/workshops

01

Hastijns kan trainingen en workshops verzorgen op het gebied van:
– armoede
– informele zorg
– kwaliteitszorg
– mantelzorg (en werk)
– vrijwilligerswerk

Enkele voorbeelden:

Mantelzorgbeleid voor lokale bestuurders
Wat is mantelzorg nou precies? Hoe verhoudt mantelzorg zich tot vrijwilligerswerk in de zorg? Wat is onze taak als gemeente? Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk binnen onze gemeente? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur.
meer…

Verenigingsleven en armoede
Het verenigingsleven is er voor iedereen, ook voor kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben. Welke mogelijkheden zijn er als de ouders de contributie niet meer kunnen betalen? Hoe ga je als vrijwilligersorganisatie het gesprek aan? Welke financiële belemmeringen zijn er binnen je eigen vereniging, en wat zou je daaraan kunnen doen?
meer…

Vrijwilligersbeleid voor lokale bestuurders
Wat is vrijwilligerswerk? Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er? Wat zijn de drijfveren voor individuele vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties? Vrijwilligerswerk en de participatiemaatschappij? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur. De workshop wordt gegeven voor lokale bestuurders uit één gemeente, zodat er specifiek kan worden ingegaan op de situatie van de eigen gemeente.
meer…

Werkgever van mantelzorgers
Leidinggevenden en personeelsfunctionarissen krijgen steeds vaker te maken met medewerkers die arbeid en mantelzorg combineren. Deze medewerkers bellen op het werk of tijdens pauzes met instanties die alleen op kantoortijden open zijn, nemen vaak kortdurende verlofdagen op, melden zich af voor activiteiten en vergaderingen die buiten kantoortijden vallen en melden zich sneller ziek met klachten van stress zoals hoofdpijn en slaapstoornissen.
“Werkgever van mantelzorgers” is een instrument dat door gemeenten kan worden ingezet om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen bedrijven in de gemeente te stimuleren.
meer…

Zelfs goed kan beter
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van kwaliteitszorg: het kritisch kijken naar de eigen organisatie, het omgaan met (primaire) processen en het werken met verbetertrajecten. De meerwaarde van een kwaliteitstraject voor de organisatie en de individuele medewerkers staat tijdens deze workshop centraal.
meer…