Trainingen/workshops

01

Hastijns kan trainingen en workshops verzorgen op het gebied van:
– armoede
– duurzaamheid
– gemeentelijke decentralisaties
– informele zorg
– kwaliteitszorg
– mantelzorg (en werk)
– MVO
– vrijwilligerswerk

Enkele voorbeelden:

Leergang duurzaamheid
Een leergang voor ambtenaren met als doel het introduceren en het implementeren  van het MVO afwegingskader. De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten die worden vooraf gegaan door individuele intakegesprekken met de deelnemers. Parallel aan de leergang worden bijeenkomsten met het management van de gemeente en externe belanghebbenden georganiseerd.
meer…

Mantelzorgbeleid voor lokale bestuurders
Wat is mantelzorg nou precies? Hoe verhoudt mantelzorg zich tot vrijwilligerswerk in de zorg? Wat is onze taak als gemeente? Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk binnen onze gemeente? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur.
meer…

MVO leergang bedrijventerreinen
Opleiden van medewerkers om een methodiek binnen het eigen bedrijf toe te passen die de primaire processen van een productiebedrijf analyseert op aspecten van duurzaamheid. Problemen die de medewerkers tegen komen voor de implementatie van de methodiek en de praktische vertaling van de resultaten die voortkomen uit de methodiek worden door de begeleiders besproken in een overleg van de directies van de verschillende bedrijven. Knelpunten op het gebied van infrastructuur en wet en regelgeving worden door de begeleiders van de leergang besproken in een overleg met de gemeente.
meer…

Vrijwilligersbeleid voor lokale bestuurders
Wat is vrijwilligerswerk? Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er? Wat zijn de drijfveren voor individuele vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties? Vrijwilligerswerk en de participatiemaatschappij? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur. De workshop wordt gegeven voor lokale bestuurders uit één gemeente, zodat er specifiek kan worden ingegaan op de situatie van de eigen gemeente.
meer…

Werkgever van mantelzorgers
Leidinggevenden en personeelsfunctionarissen krijgen steeds vaker te maken met medewerkers die arbeid en mantelzorg combineren. Deze medewerkers bellen op het werk of tijdens pauzes met instanties die alleen op kantoortijden open zijn, nemen vaak kortdurende verlofdagen op, melden zich af voor activiteiten en vergaderingen die buiten kantoortijden vallen en melden zich sneller ziek met klachten van stress zoals hoofdpijn en slaapstoornissen.
“Werkgever van mantelzorgers” is een instrument dat door gemeenten kan worden ingezet om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen bedrijven in de gemeente te stimuleren.
meer…

Zelfs goed kan beter
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van kwaliteitszorg: het kritisch kijken naar de eigen organisatie, het omgaan met (primaire) processen en het werken met verbetertrajecten. De meerwaarde van een kwaliteitstraject voor de organisatie en de individuele medewerkers staat tijdens deze workshop centraal.
meer…