Onderzoek

04

Klant/leden tevredenheidsonderzoek
Of er kwaliteit wordt geleverd, kan men alleen maar bevestigd krijgen door het oordeel van de klant te vragen. Zeker bij dienstverlening gebeurt het meten van de kwaliteit voornamenlijk door de klant naar zijn oordeel te vragen. Klanten vragen of zij willen aangeven hoe zij de kwaliteit beoordelen en hoe tevreden ze zijn, lijkt simpel. De antwoorden die men krijgt zijn echter lang niet altijd betrouwbaar en geven daardoor onvoldoende basis voor een harde uitspraak over de geleverde kwaliteit.
meer…

Medewerker tevredenheidsonderzoek
Het houden van een medewerkerstevredenheid onderzoek is een signaal naar de medewerkers. Het maakt duidelijk dat het management geïnteresseerd is in de mening van de medewerkers.
meer…

Onderzoek mantelzorgondersteuning
Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van een visie op de ondersteuning van mantelzorgers. Uitgangspunt voor deze visie is een vraaggerichte ondersteuning van mantelzorgers. Het onderzoek kent een aantal doelen, namelijk:
– Uitvoeren van een onderzoek waaruit blijkt wat de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente is.
– Geven van een indicatie van het aantal zwaar belaste mantelzorgers in de gemeente.
– Aanreiken van handvatten om te komen tot een adequate ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers in de gemeente.
meer…

Onderzoek vrijwilligerswerk
Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd onder de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente.
Dit onderzoek kent een drietal doelen:
– Inventariseren van de omvang van het vrijwilligerswerk.
– Inventariseren van behoeften en wensen van vrijwilligersorganisaties in relatie tot gemeentelijke taken in het kader van vrijwilligerswerk.
– Aandragen van bouwstenen voor het gemeentelijk beleid wat betreft vrijwilligerswerk.
meer…