Armoede

03

Armoede is een thema waar vaak in de derde persoon over wordt gesproken. Niet altijd kan gerekend worden op begrip voor mensen die in armoede leven. Armoede is een abstract begrip dat meestal niet wordt gekoppeld aan de eigen situatie en de eigen omgeving. Door uit te leggen waar de problematiek vandaan komt, en wat armoede betekent voor mensen die het aangaat kan begrip gekweekt worden voor mensen die leven in armoede, en draagvlak gecreëerd worden voor effectief armoedebeleid op alle niveaus. Kennis van de problematiek betekent ook het kunnen signaleren van armoede of de dreiging van armoede in de eigen omgeving.

Mogelijkheden om het thema bespreekbaar te maken:

Eigen schuld (in samenwerking met stichting Turba)
Thema bijeenkomst waar tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst professionele acteurs in scetches, verhalen en liedjes verhalen vertellen die gebaseerd zijn op verhalen van ervaringsdeskundigen. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst volgt een discussie met de toeschouwers over het thema armoede.
klik hier voor meer informatie

Workshop
Het verenigingsleven is er voor iedereen, ook voor kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben. Welke mogelijkheden zijn er als de ouders de contributie niet meer kunnen betalen? Hoe ga je als vrijwilligersorganisatie het gesprek aan? Welke financiële belemmeringen zijn er binnen je eigen vereniging, en wat zou je daaraan kunnen doen?
klik hier voor meer informatie

Beleidsmatige aanpak van het thema:

Palet van armoedebestrijding
Doel is een palet aan werkwijzen, methodieken, instrumenten en activiteiten die een bijdrage leveren aan alle onderdelen van het traject van signaleren/herkennen van armoede en schuldenproblematiek tot en met het monitoren na afloop van een traject samen te stellen. Dit palet kan vervolgens als inspiratiebron en handvat dienen voor organisaties, instellingen, gemeente, bedrijven en individuele personen die een actieve bijdrage leveren of willen leveren aan armoedebestrijding en de aanpak van de schuldenproblematiek.

klik hier voor meer informatie