Armoede

03

Armoede is een thema waar vaak in de derde persoon over wordt gesproken. Niet altijd kan gerekend worden op begrip voor mensen die in armoede leven. Armoede is een abstract begrip dat meestal niet wordt gekoppeld aan de eigen situatie en de eigen omgeving. Door uit te leggen waar de problematiek vandaan komt, en wat armoede betekent voor mensen die het aangaat kan begrip gekweekt worden voor mensen die leven in armoede, en draagvlak gecreëerd worden voor effectief armoedebeleid op alle niveaus. Kennis van de problematiek betekent ook het kunnen signaleren van armoede of de dreiging van armoede in de eigen omgeving.

Mogelijkheden om het thema bespreekbaar te maken.

Armoede Kwis
Kwis waarin de deelnemers van de kwis geconfronteerd worden met hun eigen mening en eventuele vooroordelen met betrekking tot armoede en achtergrond informatie krijgen over het thema.

’t Is maar een spel
Samen met de deelnemers wordt een bordspel ontwikkeld rond het thema armoede. Eigen analyse van de problematiek en de consequenties van keuzes die gemaakt worden hebben invloed op het verloop van het spel.

Eigen schuld
Thema bijeenkomst waar tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst professionele acteurs in scetches, verhalen en liedjes verhalen vertellen die gebaseerd zijn op verhalen van ervaringsdeskundigen. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst volgt een discussie met de toeschouwers over het thema armoede.