Bedrijfsvoering

02

Een zaak van inzicht
“Een zaak van inzicht” is een meting waar door middel van een zelfdiagnose op een gestructureerde manier een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van alle organisatorische aspecten van het bedrijf wordt verkregen.
In het kader van deze meting worden een of twee bijeenkomsten van 2½ uur georganiseerd. Het bedrijf bepaalt zelf hoe de samenstelling van de werkgroep is die de zelfdiagnose zal uitvoeren (maximaal 8 personen). De bijeenkomst(en) worden geleid door twee externe begeleiders.
meer…

Het gevoel erachter
“Het gevoel erachter” is een discussiemethodiek die organisaties inzicht geeft in het bestaansrecht en de unieke aspecten van de eigen organisatie.
“Het gevoel erachter” levert organisaties stof voor verandering op. Tijdens een sessie van maximaal 1½ uur wordt er onder leiding van twee gespreksleider van Hastijns met het bestuur/managementteam gesproken. Eén van de gespreksleiders van Hastijns is de advocaat van de duivel en stelt (confronterende) vragen over de geldigheid van de algemeen geaccepteerde opvattingen in de organisatie.
meer…

Klant tevredenheidsonderzoek
Of er kwaliteit wordt geleverd, kan men alleen maar bevestigd krijgen door het oordeel van de klant te vragen. Zeker bij dienstverlening gebeurt het meten van de kwaliteit voornamelijk door de klant naar zijn oordeel te vragen. Klanten vragen of zij willen aangeven hoe zij de kwaliteit beoordelen en hoe tevreden ze zijn, lijkt simpel. De antwoorden die men krijgt zijn echter lang niet altijd betrouwbaar en geven daardoor onvoldoende basis voor een harde uitspraak over de geleverde kwaliteit.
meer…

Mystery guest anders
Zeker voor dienstverlening is het “mystery gast onderzoek” niet alleen een uitstekende manier van het meten van de kwaliteit, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om de “mind set” van medewerkers te focussen op klantgerichtheid.
meer…

Samenwerking InZicht
Met deze methodiek is het mogelijk een samenwerkingsverband van ondernemers en/of organisaties binnen een sector of geografisch gebied tot stand brengen of inhoudelijk versterken.
Door gebruik te maken van kansen, mogelijkheden en activiteiten voortkomend uit het samenwerkingsverband worden ook de afzonderlijke ondernemingen/organisaties versterkt.
Tevens wordt draagvlak gecreëerd bij individuele ondernemers/organisaties voor het gezamenlijk aanpakken van verbeterpunten en het benutten van kansen voor de sector of de geografische regio.
meer…

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
In de Arbowet is geregeld dat de werkgever zorgdraagt ‘voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers’.
Duidelijkheid omtrent de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden draagt bij aan de verhoging van efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering.
Hastijns hanteert een methode die uit gaat van de werkzaamheden die door medewerkers op dit moment worden uitgevoerd, en koppelt deze aan relevante (beleids)plannen.
meer…

Van analyse naar product
Hastijns heeft een methodiek ontwikkeld om in zeven stappen te komen tot een afweging in de investering in nieuw te ontwikkelen en bestaande producten. Basis hiervoor vormt een gedegen analyse van de huidige situatie. Daarna wordt gekeken hoe deze gegevens vertaald kunnen worden naar concrete producten. Tenslotte wordt gekeken welke “mix” tussen oude en nieuw te ontwikkelen producten het meest ideaal is.
meer…