Workshop

Het verenigingsleven is er voor iedereen, ook voor kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben. Zeker voor kinderen en jongeren waarvan de ouders over weinig financiële middelen beschikken kan het verenigingsleven een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale contacten van die kinderen.

Als de financiële problemen van ouders van dien aard worden dat zij de contributie niet meer kunnen betalen kan dit een reden zijn voor de ouders om het lidmaatschap van het kind op te zeggen. Het komt ook wel eens voor dat kinderen niet meer naar de vereniging mogen komen omdat de contributie niet is betaald. In beide gevallen zijn zowel ouders als bestuur en leiding van de vereniging niet in staat deze problematiek te signaleren en onvoldoende of niet op de hoogte van de regelingen die er zijn om dit soort situaties te voorkomen.

Tijdens de workshop komt aan de orde:
– informatie over armoede en schuldenproblematiek;
– het herkennen van de problematiek;
– het bespreekbaar maken van de problematiek;
– aanreiken van handvatten voor het aangaan van een gesprek met ouders;
– concrete tips die je ouders kunt geven;
– concrete tips voor de eigen organisatie;
– mogelijke reacties van andere ouders, de leiding en de omgeving (gevaar van stigmatisering).