Werkgever van mantelzorgers

Leidinggevenden en personeelsfunctionarissen krijgen steeds vaker te maken met medewerkers die arbeid en mantelzorg combineren. Deze medewerkers bellen op het werk of tijdens pauzes met instanties die alleen op kantoortijden open zijn, nemen vaak kortdurende verlofdagen op, melden zich af voor activiteiten en vergaderingen die buiten kantoortijden vallen en melden zich sneller ziek met klachten van stress zoals hoofdpijn en slaapstoornissen.

Doel:
“Werkgever van mantelzorgers” is een instrument dat door gemeenten kan worden ingezet om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen bedrijven in de gemeente te stimuleren.

Korte omschrijving:
Essentie van het instrument is dat bedrijven en gemeente beter invulling kunnen geven aan (de ondersteuning van) mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Personeelsfunctionarissen krijgen informatie en concrete handvatten, maar dragen ook bouwstenen aan vanuit de praktijk voor het verder ontwikkelen en invullen van het gemeentelijk mantelzorgbeleid.

Stakeholders:
– Bedrijven met meer dan 10 werknemers
– Gemeenten
– Mantelzorgondersteuners
– Mantelzorgers binnen de deelnemende bedrijven

Mogelijke deelnemers aan scholing:
– HR functionarissen
– Mantelzorg coördinatoren van bedrijven
– Bedrijfs maatschappelijk werkers