Vrijwilligersbeleid voor lokale bestuurders

Wat is vrijwilligerswerk? Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er? Wat zijn de drijfveren voor individuele vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties? Vrijwilligerswerk en de WMO? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur. De workshop wordt gegeven voor lokale bestuurders uit één gemeente, zodat er specifiek kan worden ingegaan op de situatie van de eigen gemeente.
Naast informatieverstrekking passeren ook verschillende opties voor de invulling van gemeentelijk beleid de revue. De avond zelf heeft geen “politieke lading”, maar zal uiteindelijk een basis vormen voor goed onderbouwde politieke besluitvorming.