Van analyse naar product

Hastijns heeft een methodiek ontwikkeld om in zeven stappen te komen tot een afweging in de investering in nieuw te ontwikkelen en bestaande producten. Basis hiervoor vormt een gedegen analyse van de huidige situatie. Daarna wordt gekeken hoe deze gegevens vertaald kunnen worden naar concrete producten. Tenslotte wordt gekeken welke “mix” tussen oude en nieuw te ontwikkelen producten het meest ideaal is.

De zeven stappen zien er als volgt uit:
1. Welke producten/diensten nemen klanten af?
(Individuele klanten, organisaties)
2. Wat is de marktpositie?
(Analyse doelgroepen/voorzieningen instellingen, concurrenten/klanten/partners)
3. Sterkte en zwakte van huidige producten?
(Investering en rendement, marketingmix, koopmotieven van klanten)
4. Aanwezige expertise bij medewerkers.
(Taak gerelateerd, hobby’s, contacten)
5. Mogelijke nieuwe producten.
(Voor huidige/nieuwe doelgroepen, voor huidige/nieuwe organisaties)
6. Afweging nieuwe producten.
(Investering en rendement, marketingmix)
7. Relatie/afweging investering in huidige en nieuwe producten.