Organisatie ontwikkeling

05

Hastijns maakt zich sterk voor het creëren van sociale verbanden waar mensen zich in al hun diversiteit optimaal kunnen ontplooien. Dit betekent dat wij samen met medewerkers organisaties hun werkprocessen, werkwijzen en belemmerende factoren in de dienstverlening in beeld brengen, deze analyseren en aangeven waar en hoe het beter kan. Vervolgens wordt een traject ingezet waarbij de nadruk ligt op het overdragen van de kennis en kunde van Hastijns aan de medewerkers. Er wordt nadrukkelijk vermeden dat er een afhankelijkheidssituatie ontstaat, zoals dit bijvoorbeeld bij interim management het geval is.