Onderzoek vrijwilligerswerk

Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd onder de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente.
Dit onderzoek kent een drietal doelen:
– Inventariseren van de omvang van het vrijwilligerswerk.
– Inventariseren van behoeften en wensen van vrijwilligersorganisaties in relatie tot gemeentelijke taken in het kader van vrijwilligerswerk.
– Aandragen van bouwstenen voor het gemeentelijk beleid wat betreft vrijwilligerswerk.

Wijze van werken:
– In overleg met de opdrachtgever samenstellen vragenlijst.
– Onderzoek onder organisaties.
– Interviews focusgroep
– Onderzoek onder vrijwilligers.
– Samenstellen eindrapport.
– Presentatie van het eindrapport.
– Overdracht van de gebruikte instrumenten.
(Zodat de gemeente in de toekomst eventueel het onderzoek zelf kan uitvoeren.)
– Discussie over vrijwilligerswerk binnen een door de opdrachtgever te bepalen gremium.

TOTAAL ONDERZOEKEN VRIJWILLIGERSWERK