Mystery guest anders

Zeker voor dienstverlening is het “mystery guest onderzoek” niet alleen een uitstekende manier van het meten van de kwaliteit, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om de “mind set” van medewerkers te focussen op klantgerichtheid.
Met het management wordt afgesproken welke aspecten door de mystery guest onder de loep worden genomen. In overleg met medewerkers en management worden vervolgens concrete elementen benoemd waarop getoetst zal worden.
In een periode van een half jaar zal de organisatie vervolgens bezocht worden door een aantal door Hastijns geïnstrueerde gasten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen mensen, maar ook van mensen die uit het klantenbestand van de organisatie worden geselecteerd.

Doelen van het “mystery guest onderzoek” zijn:
– individuele medewerkers mee laten denken over aspecten van serviceverlening;
– daar waar nodig een attitudeverandering tot stand brengen bij individuele medewerkers;
– toetsen of de gezamenlijk gemaakte afspraken worden nagekomen.