Mantelzorgbeleid voor lokale bestuurders

Wat is mantelzorg nou precies? Hoe verhoudt mantelzorg zich tot vrijwilligerswerk in de zorg? Wat is onze taak als gemeente? Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk binnen onze gemeente? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur. De workshop wordt gegeven voor lokale bestuurders uit één gemeente, zodat er specifiek kan worden ingegaan op de situatie van de eigen gemeente.
Naast informatieverstrekking passeren ook verschillende opties voor de invulling van gemeentelijk beleid de revue. De avond zelf heeft geen “politieke lading”, maar zal uiteindelijk een basis kunnen vormen voor goed onderbouwde politieke besluitvorming.