Mantelzorg

12

Onderzoek mantelzorgondersteuning
Hastijns heeft inmiddels in diverse gemeenten een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het ontwikkelen van een visie op de ondersteuning van mantelzorgers. Uitgangspunt voor deze visie is een vraaggerichte ondersteuning van mantelzorgers. Het onderzoek kent een aantal doelen, namelijk:
– Uitvoeren van een onderzoek waaruit blijkt wat de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente is.
– Geven van een indicatie van het aantal zwaar belaste mantelzorgers in de gemeente.
– Aanreiken van handvatten om te komen tot een adequate ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers in de gemeente.
meer…

Mantelzorgbeleid voor lokale bestuurders
Wat is mantelzorg nou precies? Hoe verhoudt mantelzorg zich tot vrijwilligerswerk in de zorg? Wat is onze taak als gemeente? Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk binnen onze gemeente? Deze en veel meer vragen komen aan de orde tijdens een workshop van ongeveer twee uur.
meer…

Werkgever van mantelzorgers
Leidinggevenden en personeelsfunctionarissen krijgen steeds vaker te maken met medewerkers die arbeid en mantelzorg combineren. Deze medewerkers bellen op het werk of tijdens pauzes met instanties die alleen op kantoortijden open zijn, nemen vaak kortdurende verlofdagen op, melden zich af voor activiteiten en vergaderingen die buiten kantoortijden vallen en melden zich sneller ziek met klachten van stress zoals hoofdpijn en slaapstoornissen.
“Werkgever van mantelzorgers” is een instrument dat door gemeenten kan worden ingezet om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen bedrijven in de gemeente te stimuleren.
meer…