Leergang duurzaamheid

Een leergang voor ambtenaren met als doel het introduceren en het implementeren  van het MVO afwegingskader. De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten die worden vooraf gegaan door individuele intakegesprekken met de deelnemers. Parallel aan de leergang worden bijeenkomsten met het management van de gemeente en externe belanghebbenden georganiseerd. De informatie vanuit de leergang wordt besproken binnen deze bijeenkomsten om op deze manier de problemen en onduidelijkheden die de ambtenaren in de praktijk tegen komen voor het implementeren van het afwegingskader te tackelen.