Jeugdmonitor

Het vroegtijdig onderkennen van risicofactoren is voor de lokale overheid en voor (jeugd)hulpverleningsinstellingen van belang om tijdig interventies te kunnen plegen.
Daarnaast bestaat er behoefte aan informatie over minder problematische aspecten van de leefwereld van jongeren, zoals het gebruik van en de behoefte aan bepaalde voorzieningen.

De jeugdmonitor richt zich in principe op jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit is de leeftijdscategorie die in de literatuur doorgaans tot de jongeren wordt gerekend. Naast deze kern van 12 t/m 17 jarigen is het mogelijk de monitor naar jongere en oudere leeftijdscategorieën uit te bouwen.

De vaste kern van de vragenlijst bestaat uit de volgende modules:
1. vragen over de respondent
2. leefstijl
3. criminaliteit en veiligheid
4. school (beleving)
5. sociaal netwerk/vriendengroep
6. ouders/verzorgers

Optioneel zijn de volgende modules:
1. psychosociale gezondheid en welbevinden
2. seksualiteit
3. vragen over geld
4. vrijetijd en -besteding
5. voorzieningengebruik