Informele zorg

18

Een gezonde wijk
Uitgangspunt voor deze door Hastijns ontwikkelde methodiek is dat autochtone en allochtone bewoners met elkaar in de eigen wijk werken, praten en informatie uitwisselen over thema’s betreffende gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en het enthousiasme van allochtone en autochtone bewoners. Een van de doelen is het stimuleren van sociale cohesie in de wijk.
meer…

Hoe vind ik ze?
In alle gemeenten zijn er veel aanbieders van informele zorg. Het gaat hierbij niet alleen om professionele zorg, maar ook om zorg die door vrijwilligers wordt geboden. In veel gemeenten is, hoe gek het ook klinkt, een tekort aan zorgvragers. Dit betekent dat niet alle beschikbare vrijwilligers kunnen worden ingezet, waardoor onvrede onder de vrijwilligers kan ontstaan. Ook zie je dat organisaties hun werkgebied geografisch en inhoudelijk verbreden om de vrijwilligers van werk te kunnen voorzien.
meer…