Het gevoel erachter

Achterliggende gedachte:
Wil je als organisatie in staat zijn om goed met een andere organisatie samen te werken, zaken af te stemmen, of te kijken naar gezamenlijke belangen, dan is het belangrijk dat je die andere organisatie niet ziet als een (mogelijke) concurrent. Duidelijk moet zijn wat de overeenkomsten en wat de verschillen zijn tussen de afzonderlijke organisaties. Om dit helder te krijgen moet je eerst weten waar je als organisatie zelf voor staat. Dit kan helder worden door nadrukkelijk te kijken waarin je je onderscheidt van de andere organisaties, dit niet alleen qua activiteiten, maar ook qua cultuur, achtergrond en achterban.
Als je dit als organisatie helder hebt, kun je op basis van deze gegevens een goede en heldere visie en missie voor je organisatie formuleren. Andere organisaties zullen vervolgens minder als bedreiging gezien worden, maar meer als partners weermee je samen kunt kijken hoe iedere organisatie afzonderlijk haar doel kan bereiken.

Werkwijze:
Tijdens een sessie van maximaal 1½ uur wordt er met het bestuur/het management van een organisatie gesproken over de gevoelens en de beleving achter de antwoorden. Door middel van het stellen van (soms confronterende) vragen wordt de eigen organisatie en de mening over andere organisaties van de afzonderlijke deelnemers in een vertrouwde en beschermde omgeving ontleed. Hiervoor wordt een speciale manier van vragen door de begeleider gehanteerd.
Van deze sessie wordt door de begeleiders een kort verslag gemaakt (maximaal één A4).
In dit verslag zullen uitsluitend de positieve elementen uit de bijeenkomst worden opgenomen. De negatieve opmerkingen over de eigen of andere organisaties zullen hierin niet terug komen, dit garandeert de “veiligheid” om deze wel te kunnen uiten tijdens de sessie.

Wat levert het de organisatie op:
Inzicht in, en bewustwording van het bestaansrecht van de eigen organisatie en zicht op de aspecten waarin men zich onderscheidt van vergelijkbare organisaties.