Gebruikersonderzoek bibliotheken

Bibliotheken stellen hun bezoekers centraal en willen goede dienstverlening bieden. Om vast te stellen hoe bezoekers de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kan een gebruikersonderzoek worden uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en oordelen van de bezoekers ten einde de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Er wordt aangesloten bij de vragen van het gebruikersonderzoek dat landelijk is ontwikkeld.
Indien er binnen de bibliotheek reeds eerder een gebruikersonderzoek is uitgevoerd wordt met name de nadruk gelegd op de verschillen ten opzichte van de resultaten van het vorige onderzoek. In de vragenlijst is dit terug te vinden doordat respondenten wordt gevraagd of zij bepaalde zaken verbeterd, verslechterd of hetzelfde vinden ten opzichte van de vorige meting.
Over de concrete vragen vindt nauw overleg plaats met de bibliotheek.
De vragenlijst kan op papier of online worden ingevuld.