Een gezonde wijk

Doel:
– Autochtone en allochtone bewoners met elkaar in de eigen wijk laten werken, praten en informatie uitwisselen over thema’s betreffende gezondheidszorg.
– Gebruik maken van de kennis, ervaring en enthousiasme van allochtone en autochtone bewoners.
– Stimuleren van sociale cohesie in de wijk.

Doelgroep:
– Allochtone en autochtone vrouwen in achterstandswijken.

Korte omschrijving:
Wekelijks of twee wekelijks worden bijeenkomsten georganiseerd voor allochtone en autochtone vrouwen waarin een gezondheidszorg gerelateerd onderwerp/thema wordt besproken. Deze bijeenkomsten worden geleid en begeleid door een hiervoor opgeleide begeleidersgroep vanuit de wijk.
Elk nieuw thema wordt aangeboden via een aantal bijeenkomsten waarin over het thema informatie wordt verstrekt, wordt gepraat en gediscussieerd. Hierin komt zowel de beleving en het omgaan met het thema in Nederland als ook die in het land van herkomst naar voren.
Elk thema wordt afgesloten met een “excursie” naar een locatie die betrekking heeft op het thema.

Deelnemers:
Deelnemers komen wekelijks of twee wekelijks bij elkaar om deel te nemen aan de activiteiten. Indien mogelijk dienen de groepen homogeen van samenstelling te zijn qua niveau en heterogeen wat betreft land van herkomst. Uitgangspunt is dat de deelnemers zich “veilig” voelen. Ideaal is een groepsgrootte van 8 tot 12 deelnemers.

Begeleidersgroep:
De begeleiders introduceren de thema’s en begeleiden de activiteiten. Tijdens elke activiteit dienen minimaal twee begeleiders aanwezig te zijn.
De begeleiders krijgen van de ontwikkelgroep de wijze van werken aangereikt. Zij kunnen deze natuurlijk naar eigen inzicht invullen, maar dienen wel de grote lijn te volgen. De begeleiders moeten gezien worden als de “docenten” van de deelnemers. Zij dienen de werkwijze die gebruikt wordt te beheersen. Belangrijk is dat de groep bestaat uit zowel allochtone als autochtone deelnemers.

Ontwikkelgroep:
De ontwikkelgroep is multidisciplinair van samenstelling en heeft als taak thema’s te bedenken en indien nodig aan te passen. Zij maken hierbij gebruik van hun eigen ervaring, de gegevens vanuit de begeleiders en hun persoonlijke contacten met de deelnemers. Zij bedenken ook de wijze van werken voor het introduceren van het thema en de discussie rond het thema voor deelnemers.
Als afsluiting van elk thema vindt er een “excursie” plaats naar een locatie die betrekking heeft op het thema. De ontwikkelgroep regelt deze excursie al tijdens het uitwerken van het thema.
Belangrijk is dat de groep bestaat uit zowel allochtone als autochtone deelnemers.
De ontwikkelgroep zorgt ook voor positieve publiciteit van het project in de lokale of regionale media. Daar waar nodig zorgt de ontwikkelgroep voor scholing van de deelnemers en/of begeleidersgroep. De ontwikkelgroep begeleidt, ondersteunt en stimuleert, maar stuurt zo min mogelijk.