Duurzaamheid/MVO

07

Leergang duurzaamheid
Een leergang voor ambtenaren met als doel het introduceren en het implementeren  van het MVO afwegingskader. De leergang bestaat uit zes bijeenkomsten die worden vooraf gegaan door individuele intakegesprekken met de deelnemers. Parallel aan de leergang worden bijeenkomsten met het management van de gemeente en externe belanghebbenden georganiseerd.
meer…

MVO binnen het MKB
Met de methodiek “MVO binnen het MKB” kunnen bedrijven op een eenvoudige wijze inzicht krijgen in de mate waarin men als bedrijf reeds aansluit bij de verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Centraal staan de drie P’s (People, Planet, Profit). De methodiek komt er in het kort op neer dat medewerkers op de werkvloer het eigen primaire proces analyseren op het gebruik van grondstoffen, energieverbruik en werkomstandigheden.
meer…

MVO leergang bedrijventerreinen
Opleiden van medewerkers om een methodiek binnen het eigen bedrijf toe te passen die de primaire processen van een productiebedrijf analyseert op aspecten van duurzaamheid. Problemen die de medewerkers tegen komen voor de implementatie van de methodiek en de praktische vertaling van de resultaten die voortkomen uit de methodiek worden door de begeleiders besproken in een overleg van de directies van de verschillende bedrijven. Knelpunten op het gebied van infrastructuur en wet en regelgeving worden door de begeleiders van de leergang besproken in een overleg met de gemeente.
meer…