De vrijwilliger centraal

Het werven van vrijwilligers is een steeds terugkerend thema binnen bijna alle organisaties die werken met vrijwilligers. Hastijns heeft een analysemodel ontwikkeld waarbij vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar de redenen waarom iemand vrijwilliger wil zijn bij een bepaalde organisatie. Dit model is praktisch uitgewerkt als een speelbord. Door de vorm en opzet hoeven deelnemers vooraf geen theoretische kennis te hebben. Een gemengde groep vrijwilligers en/of medewerkers kan met behulp van dit model in een dagdeel inzicht verwerven in de motivaties van vrijwilligers. Op basis van deze kennis kan de organisatie haar wervingsbeleid voor vrijwilligers vorm geven.