Bedrijfsanalyse

03

Een zaak van inzicht
“Een zaak van inzicht” is een meting waar door middel van een zelfdiagnose op een gestructureerde manier een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van alle organisatorische aspecten van het bedrijf wordt verkregen.
In het kader van deze meting worden een of twee bijeenkomsten van 2½ uur georganiseerd. Het bedrijf bepaalt zelf hoe de samenstelling van de werkgroep is die de zelfdiagnose zal uitvoeren (maximaal 8 personen). De bijeenkomst(en) worden geleid door twee externe begeleiders.
meer…

Het gevoel erachter
“Het gevoel erachter” is een discussiemethodiek die organisaties inzicht geeft in het bestaansrecht en de unieke aspecten van de eigen organisatie.
“Het gevoel erachter” levert organisaties stof voor verandering op. Tijdens een sessie van maximaal 1½ uur wordt er onder leiding van twee gespreksleider van Hastijns met het bestuur/managementteam gesproken. Eén van de gespreksleiders van Hastijns is de advocaat van de duivel en stelt (confronterende) vragen over de geldigheid van de algemeen geaccepteerde opvattingen in de organisatie.
meer…